Rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/99 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

"Kulttuurin tuottajat" -rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksena on kulttuurin, taiteen ja käsityön näyteikkunaverkkopalvelun rakentaminen, ylläpito, esittäminen, mainonta ja markkinointi. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriä käytetään Suomen Portaalit Oy:n amusa.fi, kulttuuritori.fi, kulttuuriportti.fi, kulttuuritori.com ja kulttuuriportti.com verkkopalveluihin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterin sisältämät tiedot löytyvät lueteltuna . Näiden tietojen lisäksi rekisteri voi sisältää tekstiä ja valokuvia sekä ääni- ja videoleikkeitä, joissa esitellään rekisteröidyn tarjoamia kulttuuripalveluita. Rekisteri sisältää suoraan rekisteröityneiltä itseltään tai heidän julkisilta Internet-sivuiltaan kerättyjä tai heidän itsensä rekisteriin syöttämiä yhteystietoja sekä tietoja rekisteröityjen tarjoamista kulttuuri-, taide- ja käsityöalan palveluista.

Tietojen luovutus

Rekisterin sisältämät tiedot esitetään Suomen Portaalit Oy:n verkkopalvelussa, jossa ne ovat yksitellen tai rajatuissa ryhmissä kaikkien palvelussa vierailevien saatavilla. Vierailijat voivat olla kotoisin mistä tahansa maailmassa. Tiedot esitetään, jotta vierailijat voivat tutustua rekisteröityjen kulttuurin tuottajien tarjontaa ja ottaa heihin yhteyttä. Suomen Portaalit Oy voi luovuttaa rekisterin tietoja myös muuten voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Suomen Portaalit Oy:n muiden henkilörekisteritietojen kanssa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Suomen Portaalit Oy:n ulkopuolelle tai muutoin. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien se mitä edellä on mainittu.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin ylläpito edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän ja teknisen toimittajayrityksen henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on myös itsenäisesti salasanasuojattu pääsy omien tietojensa ylläpitoon ja muokkaukseen.

Ylläpitäjä

Rekisterinpitäjä

Suomen Portaalit Oy
Yhteisötunnus: 2131972-3
Osoite: Graanintie 5, 50190 Mikkeli
Puhelin: 0207 579 380

Rekisterinpitäjän edustaja henkilötietoasioissa

Toimitusjohtaja Marja Jähi-Salo
Osoite: Graanintie 5, 50190 Mikkeli
Puhelin: 0207 579 381

Verkkovaraani 2010