Matka-Agentit, logolinkkiSesam Production

Laura Kolben 60-vuotisjuhlaseminaarissa pohditaan yhteiskuntaluokkia ennen ja nyt

9.9.2017

”Luokkaretkellä Suomessa, Helsingissä” on professori Laura Kolben 60-vuotisjuhlaseminaari, joka järjestetään Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa lauantaina 9. syyskuuta. Tarkoituksena on luoda katsaus uusiin luokkatutkimuksen näkökulmiin sekä tarkastella eri luokkien asemaa niin historiassa kuin tänä päivänä.

Suomessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua yhteiskuntaluokista, perhetaustan merkityksestä ihmisten elämään sekä sosiaalisen nousun ja laskun mahdollisuuksista. Kymmenen vuotta sitten ilmestynyt VTL Katriina Järvisen ja professori Laura Kolben Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa – Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta (Kirjapaja 2007) oli yksi tärkeistä uuden luokkakeskustelun avaajista.

Laura Kolbe

Kuva: Kirjapaja

Kirjassa Järvinen ja Kolbe toivat esille, että perhetaustan merkitys yhteiskunnallisen aseman määrittäjänä on vahvistunut 2000-luvulla ja samalla koulutus luokkaretken väylänä on kaventunut.

Viimeaikaisten tutkimusten havaintoja ovat, että ylin tuloluokka on irronnut omaan todellisuuteensa ja alempien luokkien mahdollisuudet vaikuttaa asemaansa ovat heikentyneet. Työväki on omaksunut keskiluokkaiset ihanteet, mutta keskiluokkaan pääseminen ja siellä pysyminen on entistä vaikeampaa.

Luokkajaon juuret ovat syvällä kansakunnan historiassa, siitä huolimatta, että keskiluokkaisen eetoksen mukaan yksilöillä on taipumus hakea perustelut asemalleen itsestään. Seminaarin ohjelmassa ovat esitykset ala-, keski- ja yläluokasta, jotka pitävät professori Antti Häkkinen, professori Juha Siltala ja emeritusprofessori Riitta Jallinoja. Professori Jukka Kekkosen aiheena on Luokat ja sisällissodat ja ohjaaja Juha Hurme tarkastelee luokkia taiteessa.


Julkaisija: Amusa Kulttuuritori/M-JS (info a amusa.fi)

Takaisin

Kommentit

Lisää kommentti

Verkkovaraani 2010