Pop Jazz Konservatorio AnimaatioMatka-Agentit, logolinkki

IV kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu käynnistyy

26.1.2018

Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu järjestetään neljättä kertaa vuosina 2018–2019. Kansainvälinen Uuno Klami -sävellyskilpailu on vakiinnuttanut asemansa maail-man merkittävimpien sävellyskilpailujen joukossa.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat su-kupolvensa johtaviin säveltäjiin ja musiikkivaikuttajiin lukeutuvat säveltäjät Kalevi Aho (Suomi), Magnus Lindberg (Suomi) ja Erkki-Sven Tüür (Viro). Tuomariston kapellimesta-rijäsenenä on Kymi Sinfoniettan taiteellinen neuvonantaja Olari Elts (Viro).

Luca Vaco ja Piia Komsi

III Uuno Klami sävellyskilpailu 2013-14. Kilpailun voittaja Luca Vaco ja laulaja Piia Komsi. Kuva: Heikki Y. Rissanen

Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Euroopan Unionin jäsenmaiden, Pohjoismaiden sekä seuraavien maiden kansalaiset (myös pysyvä oleskelulupa hyväksytään): Albania, An-dorra, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveitsi, Ukraina, Valko-Venäjä, Vatikaanivaltio ja Venäjä.

Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa. Kilpailuteosten tulee olla ennen julkaise-mattomia ja esittämättömiä, kestoltaan 15–30 minuuttia. Sävellykset on postitettava kilpailukansliaan viimeistään 3.12.2018. Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 1. palkin-to 11 000 euroa, 2. palkinto 9000 euroa ja 3. palkinto 7000 euroa. Tuomaristo voi halu-tessaan jakaa palkinnot toisinkin.

Jury valitsee kevättalvella 2019 vähintään kolme, mutta enintään viisi teosta esitettä-viksi kilpailun finaalivaiheessa. Suomalaisen orkesterikentän kärkikaartiin lukeutuva Kymi Sinfonietta esittää finaaliin valitut sävellykset kahdessa finaalikonsertissa Kouvo-lassa ja Kotkassa syyskaudella 2019. Jury tekee päätöksensä lopputuloksesta vasta orkesteriharjoitukset ja finaalikonsertit kuultuaan.

Finaaliin valittujen sävellysten tekijät pääsevät tiiviisti mukaan teostensa harjoitusprosessiin ja saavat tätä kautta arvokkaita kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja, joilla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän säveltäjänuransa kannalta tulevaisuudessa. Monet säveltäjät ovatkin saaneet ratkaisevaa nostetta uralleen kilpailun kautta.

Kalevi Aho

Kalevi Aho. Kuva: Maarit Kytöharju/Music Finland

Juryn puheenjohtaja, myös edellisissä Kansainvälisissä Uuno Klami -sävellys-kilpailuissa tuomaroinut Kalevi Aho luonnehtii kilpailua seuraavasti:
- Uuno Klami -sävellyskilpailu on tärkein suomalainen ja yksi merkittävimmistä eu-rooppalaisista sävellyskilpailuista. Haasteellisin vaihe tuomariston kannalta on finalis-tien valitseminen, sillä kilpailussa on ollut kautta linjan erittäin korkea taso ja huomatta-van suuri osallistujamäärä.

Uuno Klami -sävellyskilpailun osallistujamäärä on ollut huikean suuri: I Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun osallistui 117 sävellystä 23 maasta, toiseen 186 teosta 27 maasta ja kolmannen kilpailun osallistujamäärä kohosi peräti 265:een, teoksia lähetet-tiin 37 maasta. Tämä on osoittanut selvästi sen, että ammattimaiselle sävellyskilpailulle on selkeästi tarvetta kansainvälistä sävellystyötä tekevän joukon keskuudessa.

Kilpailun tehtävänä on rikastuttaa ja monipuolistaa sinfonietta-kokoisille orkestereille suun-nattuja ohjelmistoja sekä tuoda esille ja edistää eurooppalaista nykysäveltaidetta sä-veltäjä Uuno Klamin (1900–1961) nimen alla. Kilpailua järjestää Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry.

http://www.klamicompetition.fi

Julkaisija: Amusa Kulttuuritori/M-JS (info a amusa.fi)

Takaisin

Kommentit

Lisää kommentti

Verkkovaraani 2010