Kirjalabyrintin palaute- ja muokkauspalvelu

Kirjalabyrintin palaute- ja muokkauspalvelu on korvaamaton apu kirjoittajalle, joka tavoittelee kustantamojen korkean julkaisukynnyksen ylittämistä tai suunnittelee omakustanteen julkaisemista. Palvelu on tarkoitettu kaunokirjalliselle proosalle kuten novelleille ja romaaneille käsittäen kaikki lajit lasten- ja nuortenkirjallisuudesta aikuisten kirjallisuuteen.

Valitse haluamasi palvelumuoto kolmesta: palautepalvelu, muokkauspalvelu tai e-kirjapalvelu. Kukin palvelumuoto on räätälöitävissä tarpeesi mukaan.
PALAUTEPALVELU – KÄSIKIRJOITUKSESI LÄPIVALAISUUN
Palautepalvelusta saat rehellistä ja syvällistä palautetta käsikirjoituksestasi. Kustannustoimittaja tarkastelee käsikirjoitustasi kokonaisvaltaisesti ja arvioiden sen kerronnallista ja rakenteellista toimivuutta sekä kykyä vaikuttaa lukijoihin.

MUOKKAUSPALVELU – VUOKRAA OMA KUSTANNUSTOIMITTAJA
Muok­kaus­pal­ve­lus­sa Kir­ja­la­by­rin­tin kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja sy­ven­tyy käsi­kir­joi­tuk­see­si, ja yh­des­sä käyt­te läpi kä­si­kir­joi­tuk­sen syvä- ja pin­ta­ta­sot ja pu­reu­dut­te niin ominaislaatusi kir­kas­ta­mi­seen kuin raken­teen ja leik­kauk­sen toi­mi­vuu­teen.

E-KIRJAPALVELU – AVAIMET KÄTEEN OMAKUSTANTAJA
E-kirjapalvelusta saat käsikirjoituksestasi valmiin e-kirjan. Sinulta tarvitaan vain tekstin ja mahdolliset kuvat sisältävä aineisto. Teemme aineistollesi taiton ja muunnamme sen e-kirjaksi. Otamme vastaan tilauksia myös varsinaisista kuvakirjoista ja tietokirjoista.
Kustannustoimittaja voi auttaa käsikirjoituksen ensimetreiltä aina sen valmistumiseen asti. Kustantamon edustajana hän tuntee julkaisijan näkökulman. Käsikirjoitukseesi perehtyy ammattilainen, joka toimii käsikirjoituksesi parhaaksi ja arvostaa ominaislaatuasi kirjoittajana. Meiltä saat myös tuoretta ja asiantuntevaa tietoa digitaalisesta julkaisusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Työskentely tapahtuu sähköpostin välityksellä, ja kaikkiin palvelumuotoihin sisältyy keskustelun mahdollisuus. Kokonaiset palvelukuvaukset löydät osoitteesta:

https://www.palautepalvelu.kirjalabyrintti.net

Tarjouspyynnön tekeminen ei sido sinua tilaamaan.
Pal­ve­lun hinta pe­rus­tuu ar­vioi­tu­jen työ­tun­tien mää­rään. Hin­taan vaikut­taa palvelun sisältö ja aineiston laajuus. Tuntikorvaus on 24,80 € si­säl­täen ar­von­li­sä­ve­ron 24 %. Tee tarjouspyyntö.

PALAUTEPALVELUSSA läh­tö­koh­tai­ses­ti 25 000 merk­kiä pitkä teks­ti vas­taa yhtä työ­tun­tia. Pi­dem­mis­sä teksteissä kuten romaanikäsikirjoi­tuk­sis­sa saat pal­jous­alen­nusta. Lyhytproosassa, jossa on lyyrisiä piirteitä, sovelletaan pienempää merkkimäärää.

MUOKKAUSPALVELUSSA läh­tö­koh­tai­ses­ti 10 000 merk­kiä pitkä teks­ti vas­taa yhtä työ­tun­tia. Tun­tiar­vio riip­puu kui­ten­kin pal­jon teks­tin todel­li­ses­ta muok­kaus­tar­pees­ta ja luon­tees­ta. Pi­dem­mis­sä teksteissä kuten ro­maa­ni­kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa tulee ky­see­seen myös pal­jous­alen­nus.

E-KIRJAPALVELUSSA esimerkiksi valmis keskipituinen romaanikäsikirjoitus tilaajan omalla kansikuvalla: palvelun sisältö taitto ja kannen muokkaus, 173,60 €. Myynti-lisäpalvelun hinta on kiinteä.
1017_a29c_palautepalvelu_549x404_b.jpg
Matka-Agentit, logolinkkiSesam Production

Hae kulttuurin tekijöitä

Kirjalabyrintin palaute- ja muokkauspalvelu
https://www.palautepalvelu.kirjalabyrintti.net
Kirjalabyrintin palaute- ja muokkauspalvelu

Sisältöä päivitetty viimeksi 12.05.2017

Verkkovaraani 2010